Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie skupia ludzi kultury i sztuki.
Głównym celem SLT jest animowanie społecznej aktywności kulturalnej.

eu