Stowarzyszenie Ludzi Twórczych oraz partnerzy realizują projekt

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa zgłosiło swój udział w Konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dla NGO o ugruntowanej pozycji na swojej scenie lokalnej.

    Projekt polega na tym, że organizacje mocne, realizujące z sukcesem swoje cele miało nawiązać współpracę pomiędzy liderami, a organizacjami słabszymi, potrzebującymi wsparcia. Każda organizacja mocna miała za zadanie wyszukać w swoim środowisku 3 organizacje słabsze zidentyfikować ich potrzeby i w ramach projektu opracować pomysł na wspólne inicjatywy lokalne, w których uczestniczyć mogą również samorządy - naszym partnerem jest Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz przedsiębiorcy. Następnie w drodze konkursu miało być wybranych10 pomysłów, które otrzymałyby wsparcie finansowe.

   Stowarzyszenie Ludzi Twórczych zaprosiło do współpracy organizacje o podobnych celach statutowych tj. : Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemi Haczowskiej”, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu oraz Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Malinówce, po czym wypracowany został pomysł na wspólne działanie. Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych opracowała wniosek, który rywalizował w konkursie z pozostałymi propozycjami – ostatecznie z całego województwa do projektu zostało zakwalifikowanych 8 grup organizacji pozarządowych.

   Aktualnie jesteśmy na etapie warsztatów artystycznych w poszczególnych miejscowościach tj. w Brzozowie grupa młodzieży z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Haczowie grupa młodzieży z gimnazjum, w Izdebkach -Rudawcu grupa seniorów a w Malinówce grupa kobiet w przedziale wiekowym 40-60 lat.

   Istotą projektu jest budowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi mało aktywnymi, a organizacjami silnymi, realizującymi swoje cele w sposób dynamiczny, z sukcesem. Transfer wiedzy i know-how. W efekcie pierwszego etapu projektu, jest bardzo pozytywny oddźwięk odbiorców warsztatów, które w każdej miejscowości są przeprowadzane przez członków poszczególnych organizacji z zdolnościami manualnymi, jak również wspierane przez artystów z SLT.

   W galerii zdjęcia z zajęć podczas warsztatów w Brzozowie, Haczowie oraz w Izdebkach.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

eu