Prezes "Stowarzyszenia Ludzi Twórczych" na szkoleniu NGO Master

Aby udoskonalić kompetencje menadżerskie i obowiązujące standardy pracy Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie – Małgorzata Chmiel brała udział w cyklu szkoleń nawiązujących, do koncepcji MBA pt. „NGO Master” organizowanym przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staaw. Trzymiesięczne szkolenie rozpoczęło się z początkiem grudnia 2012 r. i przeznaczone było dla przedstawicieli/przedstawicielek zarządów i organów nadzoru m. in. fundacji i stowarzyszeń, a jego głównym celem było podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz skuteczne zarządzanie organizacją w oparciu o wypracowane standardy.

Szkolenie było bardzo wszechstronne, tak jak wszechstronne powinno być nowoczesne zarządzanie organizacją. Projekt obejmował cykl szkoleń o bardzo szerokiej i specjalistycznej tematyce m. in.: aktualne trendy w zarządzaniu, nowoczesne zarządzanie jakością, standardy w finansach, budowanie relacji organizacji z otoczeniem, zarządzanie personelem, promocja, monitoring, ewaluacja oraz kontrola standardów.

Efekty szkolenia będą mogli przede wszystkim odczuć członkowie Stowarzyszenia, ponieważ doświadczenie i wiedza zdobyta w ramach „NGO Master” przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności pracy zespołu oraz umocnienia relacji z otoczeniem jak również wieloma nowymi kontaktami z Prezesami innych stowarzyszeń i fundacji.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem dyplomów 6 kwietnia 2013 r. w Rzeszowie.

eu