Stowarzyszenie Ludzi Twórczych na Fort Festiwal Kulinariów i Rzemiosła Ludowego w Przemyślu

W dniach 8-10 sierpnia br. odbywał się w Przemyślu na Rynku Starego Miasta Fort Festiwal Kulinariów i Rzemiosła Ludowego. Organizatorem była Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich" z Przemyśla, a współorganizatorami: Organizacja pozarządowa „Muzeum Idei” (UA), Fundacja Kultura Enter z Lublina (PL), Organizacja pozarządowa „Lwów – stolica rzemiosł” (UA). Fort Festiwal Kulinariów i Rzemiosła Ludowego w Przemyślu obejmował organizację kiermaszu, a także warsztatów kulinarnych i rzemieślniczych, promujących tradycje kulinarne oraz tradycje rzemiosła ludowego rejonu Mościckiego i powiatu Przemyskiego.

     Fort Festiwal organizowany był w ramach projektu parasolowego "Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy Twierdzy Przemyśl", realizowanego przez Euroregion Karpacki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013, Mikroprojektu 4 "Promocja Twierdzy Przemyśl poprzez organizowanie imprez oraz promowanie tradycji kulinarnych regionu" oraz Mikroprojektu 5: „Promocja Fortów Twierdzy Przemyskiej poprzez organizację imprez, promujących tradycje rzemiosła ludowego rejonu Mościckiego i powiatu Przemyskiego”.

     Członkowie SLT zgłosili chęć udziału w tej imprezie i otrzymali od organizatorów 4 namioty do ekspozycji, w których prezentowali swoje rękodzieło: Stefania Bąk z Przysietnicy, Małgorzata Chmiel z Brzozowa, Ludmiła Chrobak ze Wzdowa, Małgorzata Florczak z Przysietnicy, Barbara Florek z Brzozowa, Krystyna Łobaza z Brzozowa, Dorota Leń z Przysietnicy, Helena Młynarska z Brzozowa, Krystyna Ryba z Brzozowa, Zofia Rzepka z Przysietnicy, Urszula Świątek z Brzozowa, Czesława Witek z Haczowa, Marta Władyka z Przysietnicy, Weronika Masaj z Humnisk.

    Na uznanie zasługuje fakt, iż organizatorzy tego wydarzenia podjęli się przedsięwzięcia nastawionego tylko i wyłącznie na pielęgnowanie kultury i tradycji.

    Cieszy nas fakt iż na całym świecie, w tym także w Polsce powstają projekty, których celem jest promocja prac ręcznych z korzyścią dla rozwoju lokalnej społeczności, wykorzystujące ginące zawody rzemieślnicze, tradycyjne technologie i zwyczaje w których nasze Stowarzyszenie może uczestniczyć.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie

 

eu